Giel de Wijs

Giel de Wijs

Giel de Wijs

Vastgoedbeheerder

Prima Diensten B.V.

Giel de Wijs beheert vanuit PrimaDiensten B.V. vastgoed. Hij is lid van het Platform Particuliere Verhuurders Rotterdam (PPVR). Dit platform zal als klankbord functioneren van de grote, bonafide verhuurders en als gesprekspartner voor de gemeente in het oplossen van vraagstukken en behoeften. Ook neemt het PPVR deel aan een pilot dat gericht is op het tegengaan van discriminatie op de woningmarkt. Ook wordt samen nagedacht hoe de Wet goed verhuurderschap het beste in de praktijk uitgevoerd kan worden.
Alle sprekers