Julia van Boven

Julia van Boven

Julia van Boven

Sustainability Expert

ABN AMRO

Julia werkt bij het ABN AMRO Sustainability Expertise Team. Deze afdeling heeft als doel de overgang naar een circulaire economie te versnellen en om hernieuwbare energie in te zetten. Julia vervult een rol als aanjager en facilitator binnen de bank om deze ambitie te realiseren. Daarnaast verdiept Julia zich in product-as-a-service. Namens ABN AMRO nam zij onder andere deel aan de Community of Practice waarin een product-as-a-service-businessmodel voor de modulaire smartphone "Fairphone" werd ontwikkeld. 

In 2016 begon Julia bij ABN AMRO als management trainee. Daarvoor startte zij met haar vader een onderneming in food. Julia studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en rondde haar master Applied Ethics af aan Universiteit Utrecht.
Alle sprekers