Kees Vendrik

Kees Vendrik

Kees Vendrik

Voorzitter

Nationaal Klimaat Platform

Het Nationaal Klimaat Platform heeft als taak te helpen het klimaatbeleid te versnellen. Het vormt een schakel tussen de samenleving en het Haagse beleid. Voorzitter Kees Vendrik was Tweede Kamerlid en later senator voor GroenLinks, lid van het college van de Algemene Rekenkamer, hoofdeconoom bij de Triodos Bank en nauw betrokken bij het Klimaatakkoord.
Alle sprekers