Niels Götz

Niels Götz

Niels Götz

Consumentenpsycholoog en strategisch communicatie- en participatieadviseur

5plus1

Niels heeft een lange carrière als gedragsbeïnvloeder. Na een start als markt-/ beleidsonderzoeker en adviseur t.a.v. de marktintroducties van nieuwe producten en diensten, houdt hij zich de afgelopen 15 jaar bezig met strategisch advies t.a.v. marketing/communicatie, gedragsbeïnvloeding en participatie. Elf jaar geleden richtte hij zijn eigen adviesbureau op: 5plus1. Niels zet zijn kennis uitsluitend in t.b.v. maatschappelijk relevante zaken, in het bijzonder verduurzaming. 

Daarnaast is Niels lid van Homemates en als toegevoegd adviseur van Nyenrode Business Universiteit betrokken bij het Programma Kwetsbare Wijken (2020 heden). Tenslotte is Niels als adviseur betrokken bij het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW; 2020 - heden).
Alle sprekers