Focus areas & Thema's

Congresprogramma

Recharge Earth is twee dagen denken, doen en samenwerken omtrent de energietransitie. Kennis en ervaringen delen om zodoende tot concrete oplossingen te komen die bepalend zijn voor een nieuwe energietoekomst.

De eerste editie van Recharge Earth vindt plaats op woensdag 8 en donderdag 9 september 2021, met onder andere plenaire meetings met aansprekende keynotes, breakout sessies om verder in te gaan op de kansen en uitdagingen rondom de energietransitie en diverse site visits naar interessante projecten en gebieden. Ook zijn er meerdere netwerkmogelijkheden gedurende het congres. 

Bekijk programma 

Recharge Earth richt zich op twee focus area’s:

CITIES & COMMUNITIES

Afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs eisen een substantiële reductie van CO2-uitstoot en daarmee het afbouwen van het fossiele brandstofgebruik. De miljoenen woningen en andere gebouwen die nu nog afhankelijk zijn van aardgas moeten op een andere manier van warmte worden voorzien en het verbruik van energie moet omlaag. Gezamenlijk willen we tot innovatieve oplossingen komen voor de transitie naar duurzame, toekomstbestendige en slimme gemeenten.

PORTS & INDUSTRIES

De Nederlandse haven- en industriecomplexen horen tot de wereldtop. De knooppunten leveren een belangrijk aandeel in onze export, zijn vestigingsplaats voor vele (internationale) bedrijven en creëren direct en indirect veel banen. Ook zijn ze onmisbare schakels in het realiseren van oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van de energietransitie.

 

Binnen deze focus areas behandelen wij diverse thema’s:

 • TECHNOLOGIE & INNOVATIE

  Om ons energiesysteem in 2050 nagenoeg klimaatneutraal te maken zijn innovaties broodnodig. De energietransitie vraagt om nieuwe processen, technologie en diensten. Door doelgerichte innovatie en de juiste technologieën kunnen we de energietransitie versnellen, kunnen de kosten flink omlaag en creëren we nieuwe banen, kansen en exportmogelijkheden.

 • FINANCIERING & NIEUWE BUSINESS- MODELLEN

  De energietransitie slaagt alleen als iedereen mee kan doen en moet dan ook haalbaar en betaalbaar zijn. Welke financiële en fiscale instrumenten maken de investeringen mogelijk? En welke kansen zijn er voor innovatieve nieuwe businessmodellen? En hoe kunnen consumenten ook als actieve speler in het nieuwe energiesysteem aanhaken?

 • INFRASTRUCTUUR & ENERGIESYSTEEM

  Vanuit een centraal georganiseerd systeem gaan we naar een meer decentraal systeem waar veel meer complexiteit in zit, maar ook veel meer dynamiek. Voor een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem is integratie en flexibiliteit cruciaal. Door de integratie van de voorheen gescheiden energiestromen ontstaat de flexibiliteit die nodig is om hernieuwbare energie in het energiesysteem in te passen. Infrastructuren moeten aan elkaar gekoppeld worden om opwek, transport, opslag en verbruik zorgvuldig in het energiesysteem te balanceren waardoor verschillende energievormen en -technologieën elkaar kunnen versterken.

 • INTERNATIONALE KANSEN & SAMENWERKINGEN

  Een gecoördineerde aanpak met (inter)nationale samenwerking kan de energietransitie versnellen. Door kennis en bevindingen te delen kunnen wij leren van ervaringen in zowel binnen- als het buitenland en technische ontwikkelingen uit andere landen benutten. Andersom kunnen wij de kennis en innovaties die we in Nederland ontwikkelen internationaal exploiteren en kansen voor nieuwe markten ontdekken.

 • SOCIAL IMPACT

  Om de energietransitie tot een succes te maken moet er maatschappelijk draagvlak gecreëerd worden. Hoe betrekken en motiveren we mensen, welke vorm van samenwerking en communicatie is effectief, hoe belonen we gewenst gedrag en hoe vertalen we de technische oplossingen naar door bewoners gewaardeerde oplossingen? Deze inzichten zijn nodig om vertrouwen te creëren en de energietransitie vanuit een gedeeld belang te versnellen via top-down initiatieven én bottom-up initiatieven.

 

Blijf op de hoogte Contact opnemen