Partners

Platform partners

Hans Peters

Hans Peters

Chief Customer Officer

"Duurzaamheid van iedereen is onze missie en als koploper werken we hard om met onze klanten de energietransitie verder te versnellen. Maar dit is niet mogelijk zonder kennisuitwisseling en samenwerking met diverse partners in en rond de energiewereld. Recharge Earth is een prachtige plek om dit mogelijk te maken en we vinden het dan ook belangrijk om hier aan bij te dragen. Wij delen graag onze kennis en samen met alle betrokkenen kunnen we de energietransitie verder brengen en Nederland verder verduurzamen."

 

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Piet Jan Heijboer

Piet Jan Heijboer

Directie voorzitter

"De samenleving verwacht dat we onze technologie gebruiken om de wereld beter te maken. De ambitie om van Europa een klimaatneutraal continent te maken, vraagt om 'integrale oplossingen’. De energietransitie gaat over meer dan één sector of marktgebied. Dat vraagt dus om samenwerking. We proberen zoveel mogelijk verbindingen te leggen, zowel intern als extern. Oplossingen bedenk je samen, en dat is essentieel om succesvol te zijn. De tijd van technisch briljante oplossingen waar de klant niet om heeft gevraagd is voorbij. Recharge Earth is een krachtig platform om hier gezamenlijk invulling aan te gaan geven." 

Supporting partners

Gerrit Schipper

Gerrit Schipper

Executive director, Erasmus Centre for Data Analytics

"Het Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA) vindt een versnelling van de energietransitie hoogst noodzakelijk. ECDA faciliteert hiertoe wetenschappelijk onderzoek naar belangrijke uitdagingen van de energietransitie in een samenwerking tussen academia, publieke en private partners. Dit doen wij met behulp van data analyse en artificiële intelligentie. Onderzoek, educatie en valorisatie gaan hierbij hand in hand, en leveren belangrijke inzichten op voor de leiders van morgen; onze studenten. Wij ondersteunen het Recharge Earth initiatief als Supporting Partner van harte omdat dit platform ons helpt deze inzichten te verspreiden en daardoor toepasbaar te maken."

Bas Janssen

Bas Janssen

Directeur Deltalinqs

"Via het Deltalinqs Climate Program verenigen wij bedrijven die de energietransitie willen realiseren en gelijktijdig de concurrentiepositie als innovatief havencluster willen versterken. Vraagstukken over de toekomstige energievraag en het energieaanbod, het verbinden van partijen in de energieketen en de bijbehorende energie-infrastructuur komen daarbij aan de orde. Door het met inhoud ondersteunen van initiatieven zoals Recharge Earth, kunnen wij onze kennis en ervaringen delen om zo concrete oplossingen, die bepalend zijn voor een nieuwe energietoekomst, te stimuleren."

Sander Vergroesen

Sander Vergroesen

Directeur IRO

"De achterban van IRO is nauw betrokken bij de energietransitie. Door middel van het innovatieve karakter van de offshore energie sector dragen onze leden actief bij aan de noodzakelijke verandering in de toekomst van de energievoorziening. Als IRO faciliteren wij het platform waar samenwerkingsverbanden tot stand kunnen komen en zorgen wij voor internationale zichtbaarheid van onze sector. Wij ondersteunen het initiatief Recharge Earth dan ook van harte. Alleen samen komen wij verder in deze belangrijke transitie."