Programma 2021
 • Woensdag 8 september
 • 10:00
  11:15
  Officiële opening & Energy expert exchange

  Officiële opening

  De veelzijdigheid van Rotterdam met enerzijds de haven en industrie en anderzijds de bruisende stad en bijbehorende community maakt van Rotterdam een boegbeeld voor mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van energietransitie. Burgemeester Ahmed Aboutaleb zal daarom het congres openen met een keynote speech.

   

  Energy expert exchange

  Niet alleen denken, maar ook doen. Wat moet er gebeuren om de klimaatdoelen te behalen? Welke concrete stappen moeten nu gezet worden op weg naar een schonere energietoekomst? En wie pakt welke rol? Energie-experts As Tempelman (CEO Eneco), Piet Jan Heijboer (CEO Croonwolter&dros),  Stephan Brandligt (wethouder duurzaamheid Delft en voorzitter Regionale Energiestrategie Rotterdam - Den Haag) en Sandra Phlippen (Hoofdeconoom Economisch Bureau ABN AMRO)  trappen af met hun visie op de energietransitie. Dankzij moderator Remco de Boer, zelf expert op het gebied van energie, zal scherpte tijdens de dialoog niet ontbreken.


  Meer infoMinder info
  Focus area:

  Thema:
  Locatie:
  Plenaire zaal

  Host:

  Type sessie:
  Plenary
  Woensdag 8 september
  Favoriet outFavoriet aan
 • 11:30
  13:00
  Pionieren in het elektriciteitsnet

  De rol van stabiliteit en flexibiliteit in het net. Ons elektriciteitsnet verandert. Maar wie zorgen hiervoor? Hoe doen deze pioniers dit? Hoe zetten ze nieuwe technologieën in? Eén ding is duidelijk: dit doen we samen! Wil je weten hoe we dit doen en welke rol stabiliteit en flexibiliteit hierin vervullen? Aan de hand van drie perspectieven vertellen we je er meer over in deze break-out sessie.

  Sprekers:

   


  Meer infoMinder info
  Focus area:
  Cities & Communities

  Thema:
  Technologie & Innovatie
  Locatie:
  Breakout 3

  Host:
  Croonwolterendros

  Type sessie:
  Breakout round 1
  Woensdag 8 september Technologie & Innovatie
  Favoriet outFavoriet aan
 • 11:30
  12:30
  Energietransitie en circulaire waardeketens - de noodzaak tot samenwerking.

  Om de energietransitie voor de industrie en haven te laten slagen, is het noodzakelijk dat bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen nauw samenwerken. Er is niet een silver bullet, maar er zal een combinatie van verschillende technieken en aanpakken moeten zijn. Verder vereist het bereiken van ambitieuze klimaatdoelstellingen, naast de energietransitie, de implementatie van circulaire waardeketens in de industriële sector. In deze sessie zullen de diverse invalshoeken aan bod maken.

  Sprekers:


  Meer infoMinder info
  Focus area:
  Ports & Industries

  Thema:
  Technologie & Innovatie | Infrastructuur & Energiesysteem | Internationale Kansen & Samenwerkingen
  Locatie:
  Breakout 2

  Host:
  TU Delft

  Type sessie:
  Breakout round 1
  Woensdag 8 september Technologie & Innovatie | Infrastructuur & Energiesysteem | Internationale Kansen & Samenwerkingen
  Favoriet outFavoriet aan
 • 11:30
  13:00
  Charging a just transition - Ga mee in gesprek over een betaalbare en rechtvaardige energietransitie

  Hoe wordt de energietransitie ervaren door de verschillende bewoners van Rotterdam? En hoe houd je hier rekening mee als het gaat om betaalbaarheid en gelijkwaardigheid? Tijdens deze break-out sessie zullen de Gemeente Rotterdam, een wijkinitiatief, een Taal Milieucoach en Eneco met elkaar in gesprek gaan. Je krijgt te horen wat de gemeente doet op dit thema, welke uitdagingen een Taal Milieucoach ziet achter de voordeur van bewoners, hoe je de wijk betrekt in de energietransitie en op welke manieren een energiebedrijf haar steentje bijdraagt. In het tweede deel van de break-out sessie gaan we in op hoe je door middel van onderzoek energiearmoede kan verminderen in de energietransitie. Je kunt kiezen uit twee miniworkshops. In de workshop door TNO leer je verschillende aspecten van energiearmoede en gaan we aan de slag met voorbeelden om oplossingen uit te werken. In de andere workshop leer je hoe door middel van een wisselwerking tussen kennis (TU Delft) en praktijk (Gemeente Rotterdam) wordt gekeken naar een participatiegerichte aanpak voor de energietransitie in de wijk. Kortom, een leerzame sessie voor iedereen!

  Moderator:
  Olof van der Gaag

  Sprekers:   


  Meer infoMinder info
  Focus area:
  Cities & Communities

  Thema:
  Social Impact
  Locatie:
  Plenaire zaal

  Host:
  Gemeente Rotterdam

  Type sessie:
  Breakout round 1
  Woensdag 8 september Social Impact
  Favoriet outFavoriet aan
 • 11:30
  12:30
  Wie loopt voorop in de ontwikkeling van een duurzame stad, wie volgt & wie doet straks niet meer mee?

  Continue wordt er geïnvesteerd in de stad: lange termijn investeringen die morgen mogelijk maken. Het morgen van nu is een klimaat neutrale stad met een circulaire economie. Om daar te komen hebben we nieuwe technieken nodig, maar vooral ook een nieuw systeem. Een systeem waar overheid en financiers, innovators en corporates, bedrijfsleven en burgers op een andere manier met elkaar samenwerken. In deze break out onderzoeken we met verschillende partijen dit nieuwe systeem. We geven handvatten voor het haalbaar en financierbaar maken van projecten. De tijd van praten is voorbij, het is tijd voor duurzaam stadsmaken. 

  Sprekers


  Meer infoMinder info
  Focus area:
  Cities & Communities

  Thema:
  Infrastructuur & Energiesysteem | Financiering & Nieuwe Business- modellen
  Locatie:
  Breakout 1

  Host:
  Invest-NL

  Type sessie:
  Breakout round 1
  Woensdag 8 september Infrastructuur & Energiesysteem | Financiering & Nieuwe Business- modellen
  Favoriet outFavoriet aan
 • 14:00
  15:00
  Innovaties in dubbelruimtegebruik bij zonne-energie

  Leuk dat dubbelruimtegebruik bijdraagt aan draagvlak, maar hoe realiseren we dat en wat betekent dit voor overheden, omwonenden, bedrijven en financiële instellingen?’

  Nederland is vol, nagenoeg iedere vierkante centimeter is door ons geclaimd. De energietransitie is een relatief nieuwe ruimtelijke ontwikkeling die een ruimtebeslag op het buitengebied vraagt. We moeten daarom spaarzaam met de beschikbare ruimte omgaan en dat kan door de ruimte zo veel mogelijk dubbelfuncties te geven. Voor zonne-energie komen er steeds meer innovatieve en betaalbare dubbelfuncties in zicht. Bij dubbelfuncties denken wij natuurlijk aan daken en de inmiddels klassieke voormalig vuilstorten en slibdepots die zo hun eigen uitdagingen kennen. In toenemende mate ziet Solarfields kans in het betaalbaar combineren van energieopwekking en landbouw, waterberging, of het combineren van parkeerplaatsen met zonnepanelen zodat auto’s onder de panelen kunnen parkeren. Zo is Solarfields momenteel volop bezig met de bouw van ’s werelds grootste solar carport bij het Lowlands terrein in Biddinghuizen. Tijdens deze sessie wenst Solarfields u extra inzicht te geven in de innovatieve dubbelfuncties met zonPV van de toekomst. Door een interactieve discussie met u aan te gaan kunnen wij gezamenlijk ook de te nemen hordes identificeren om zo de kansen van de toekomst te verzilveren en het draagvlak voor de energietransitie bewaren.

   

  Spreker:

  • Edward Stigter (Gedeputeerde klimaat en energie, IPO-bestuur en subsidies ) - Provincie Noord-Holland

  Meer infoMinder info
  Focus area:
  Cities & Communities

  Thema:
  Technologie & Innovatie | Social Impact | Financiering & Nieuwe Business- modellen
  Locatie:
  Breakout 2

  Host:
  Solarfields

  Type sessie:
  Breakout round 2
  Woensdag 8 september Technologie & Innovatie | Social Impact | Financiering & Nieuwe Business- modellen
  Favoriet outFavoriet aan
 • 14:00
  15:00
  Energietransitie The Game: financier de transitie, blijf winstgevend en haal de klimaatdoelen!

  Altijd al een keer premier van Nederland willen zijn? Of CFO van een elektriciteitsbedrijf? Of als CTO de technische route willen uitstippelen voor de Industrie of de Woningcorporaties? Dan is "Energietransitie The Game” je kans! De energietransitie volbrengen en financieren is complex. Bedrijven en overheid zijn afhankelijk van elkaar. Ze moeten met beperkte middelen verstrekkende maatregelen nemen om de klimaatdoelen te halen. Om echt vaart te maken zijn lange-termijn visie, vertrouwen en samenwerking cruciaal. Exact deze kwaliteiten zijn nodig om "Energietransitie The Game” succesvol te spelen. Tijdens het spel ervaar je deze complexiteit door in de huid te kruipen van de hoofdrolspelers.

  Sprekers

  • Arnold Mulder (Sector Banker Energy) - ABN AMRO
  • Erik Botter (Corporate Banker Sustainable Energy & Recycling) - ABN AMRO
  • Alex Boers (Corporate Banker Sustainable Energy & Recycling) - ABN AMRO
  • Ralph van Kaam (Corporate Banker & Teamlead Sustainable Energy & Recycling) - ABN AMRO
  • Hylke Hoekstra (Corporate Banker Sustainable Energy & Recycling) - ABN AMRO

  Meer infoMinder info
  Focus area:
  Cities & Communities EN Ports & Industries

  Thema:
  Financiering & Nieuwe Business- modellen | Infrastructuur & Energiesysteem | Technologie & Innovatie
  Locatie:
  Plenaire zaal

  Host:
  ABN AMRO

  Type sessie:
  Breakout round 2
  Woensdag 8 september Financiering & Nieuwe Business- modellen | Infrastructuur & Energiesysteem | Technologie & Innovatie
  Favoriet outFavoriet aan
 • 14:00
  15:00
  The heat is hot! - Hoe warmteprojecten van de grond komen

  De urgentie van verduurzaming wordt almaar duidelijker. Dankzij stadswarmte zijn wijken steeds minder afhankelijk van aardgas. Warmte is daarmee een noodzakelijk onderdeel van de energiemix om de transitie te kunnen bewerkstelligen. De financiële business case van warmtenetten rekent echter (nog) niet rond. Welke aspecten er nodig zijn om warmteprojecten toch van de grond te krijgen, hoor je hier van Deloitte. De verschillende stappen van het besluitvormingsproces zullen aan bod komen, alsook verschillende perspectieven, van woningcorporatie tot de gemeente Rotterdam. Neil Lomax en Mark Platier van Deloitte gaan tevens in gesprek over het onderwerp met de Petra de Groene van Gemeente Rotterdam. 

   

   


  Meer infoMinder info
  Focus area:
  Cities & Communities EN Ports & Industries

  Thema:
  Financiering & Nieuwe Business- modellen | Social Impact | Infrastructuur & Energiesysteem
  Locatie:
  Breakout 3

  Host:
  Deloitte

  Type sessie:
  Breakout round 2
  Woensdag 8 september Financiering & Nieuwe Business- modellen | Social Impact | Infrastructuur & Energiesysteem
  Favoriet outFavoriet aan
 • 15:15
  16:30
  Wisselwerking beleid en gedrag

  Een duurzame energietoekomst is alleen haalbaar wanneer de energietransitie breed gedragen wordt. Echte vooruitgang vindt bovendien plaats op wereldschaal of in ieder geval op Europees niveau. Het klimaatbeleid van de Europese Unie bepaalt daarom in brede zin de klimaatdoelen van Nederland. Tijdens deze sessie praten beleidsmakers over klimaatbeleid en de vertaling ervan naar concrete projecten. Om die projecten te laten slagen, is draagvlak nodig. Klimaatpsycholoog Gerdien de Vries (TU Delft) gaat in op de wisselwerking tussen beleid en gedrag van burgers, journalisten, bedrijven en politici. Arno Bonte, wethouder duurzaamheid en energietransitie Rotterdam, zal het thema verder toelichten met een praktijkvoorbeeld: hoe heeft Rotterdam het beleid vertaald naar concrete projecten en belanghebbenden meegenomen in dit proces? Daarnaast zal Olof van der Gaag, directeur NVDE, aansluiten.


  Meer infoMinder info
  Focus area:

  Thema:
  Locatie:
  Plenaire zaal

  Host:
  Recharge Earth

  Type sessie:
  Plenary
  Woensdag 8 september
  Favoriet outFavoriet aan
 • Donderdag 9 september
 • 10:00
  11:00
  Together towards a new energysystem

  Nederland heeft alles in huis om een leidende rol te nemen in de (Europese) energietransitie. Weinig landen zijn zo goed gelegen, naast de Noordzee, met mogelijkheden voor grootschalige elektriciteitsopwekking. Ook zijn er industriële clusters, diepzeehavens, technische kennis en een goede infrastructuur. Die infrastructuur biedt mogelijkheden én uitdagingen. Enerzijds heeft Nederland dankzij de gasexport goede netverbindingen met de rest van Europa. Anderzijds vraagt een nieuw energiesysteem om een ander soort infrastructuur. Dat gaat niet over een kleine aanpassing maar over een fundamentele ombouw van het systeem. Wat is nodig om de leidinggevende uitgangspositie van Nederland te verzilveren? Dat wordt tijdens Recharge Earth besproken met netbeheerders, afnemers en aanbieders. 

  Sprekers:


  Meer infoMinder info
  Focus area:

  Thema:
  Locatie:
  Plenaire zaal

  Host:
  Recharge Earth

  Type sessie:
  Plenary
  Donderdag 9 september
  Favoriet outFavoriet aan
 • 11:15
  12:15
  Warmtetransitie op regionaal niveau biedt kansen, maar hoe?

  De Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag geeft inzicht in welk warmte-aanbod deze regio heeft, welke verwarmingsvraag verduurzaamd moet worden en welke kansen dit biedt. Door consortium RHDHV, Graydient en Fakton in opdracht van EBN en Invest-NL en in samenwerking met de RES Rotterdam Den Haag is onderzocht hoe de uitwisseling van warmte er in de regio uit kan zien. Tijdens de werksessie gaan we in op de bevindingen van dit onderzoek en hoe dit in de RES is geland. Aan de hand van prikkelende stellingen gaan we het gesprek aan met de deelnemers over hoe de warmtetransitie vormgegeven kan worden in deze regio. Wie en wat is er nodig om de kansen in de regio te verzilveren en welke risico’s zijn er?  

  Sprekers:

  • Sander de Jong (Business Advisor EBN, Senior Research ) - TUDelft
  • Abo Rassa (Senior Business Developer) - Invest-NL
  • Stephan Brandligt (Wethouder I Voorzitter Stuurgroep Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag) - Gemeente Delft

  Meer infoMinder info
  Focus area:
  Cities & Communities EN Ports & Industries

  Thema:
  Financiering & Nieuwe Business- modellen | Internationale Kansen & Samenwerkingen | Infrastructuur & Energiesysteem
  Locatie:
  Breakout 1

  Host:
  Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam Den Haag

  Type sessie:
  Breakout round 3
  Donderdag 9 september Financiering & Nieuwe Business- modellen | Internationale Kansen & Samenwerkingen | Infrastructuur & Energiesysteem
  Favoriet outFavoriet aan
 • 11:15
  12:15
  Directe elektrificatie is de aanjager van groene waterstof voor de industrie - Hoe directe elektrificatie van de warmtevraag de inzet van groene waterstof commercieel haalbaar maakt

  In de industrie gaat bijna 70% van het energieverbruik naar de productie van warmte voor industriële processen. Dit gebeurt voornamelijk met aardgas en daar komt veel CO2 bij vrij. Het is mogelijk om dit te vergroenen door warmte met groene elektriciteit te produceren. Het is nog niet de volledige oplossing omdat de wind niet altijd waait en de zon niet altijd schijnt. In combinatie met warmte opslag of met (blauwe of groene) waterstof is een verdere vergroening echter sneller beschikbaar dan u denkt. Eneco geeft haar visie op hoe een groenere industrie kan worden gerealiseerd. Een realistisch beeld van een praktische oplossing voor de CO2 emissies van de industrie. 

  Spreker:


  Meer infoMinder info
  Focus area:
  Ports & Industries

  Thema:
  Infrastructuur & Energiesysteem
  Locatie:
  Breakout 3

  Host:
  Eneco

  Type sessie:
  Breakout round 3
  Donderdag 9 september Infrastructuur & Energiesysteem
  Favoriet outFavoriet aan
 • 11:15
  12:15
  De business case van flexibiliteit in het energiesysteem en toegepast in de praktijk

  Er ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden voor afnemers en producenten in het energiesysteem als gevolg van de energietransitie. Automatisering maakt steeds meer toepassingen mogelijk voor kleinere partijen en iedereen wordt bewuster van zijn of haar energieverbruik. Netbeheerder Stedin legt je in deze sessie uit hoe je een positieve business case kunt opbouwen, waar je moet beginnen en waar kansen liggen. Daarnaast krijg je een inkijk in het energielandschap van de toekomst. Dit doen we door het delen van inzichten, marktinformatie en we werken een praktijkvoorbeeld uit. Denk mee in deze sessie hoe we belemmeringen wegnemen en samen richting kunnen geven aan een duurzamer ecosysteem.

  Sprekers:


  Meer infoMinder info
  Focus area:
  Cities & Communities

  Thema:
  Infrastructuur & Energiesysteem
  Locatie:
  Breakout 2

  Host:
  Stedin

  Type sessie:
  Breakout round 3
  Donderdag 9 september Infrastructuur & Energiesysteem
  Favoriet outFavoriet aan
 • 11:15
  12:15
  Energietransitie The Game: financier de transitie, blijf winstgevend en haal de klimaatdoelen!

  Altijd al een keer premier van Nederland willen zijn? Of CFO van een elektriciteitsbedrijf? Of als CTO de technische route willen uitstippelen voor de Industrie of de Woningcorporaties? Dan is "Energietransitie The Game” je kans! De energietransitie volbrengen en financieren is complex. Bedrijven en overheid zijn afhankelijk van elkaar. Ze moeten met beperkte middelen verstrekkende maatregelen nemen om de klimaatdoelen te halen. Om echt vaart te maken zijn lange-termijn visie, vertrouwen en samenwerking cruciaal. Exact deze kwaliteiten zijn nodig om "Energietransitie The Game” succesvol te spelen. Tijdens het spel ervaar je deze complexiteit door in de huid te kruipen van de hoofdrolspelers.

  Sprekers

  • Arnold Mulder (Sector Banker Energy) - ABN AMRO
  • Erik Botter (Corporate Banker Sustainable Energy & Recycling) - ABN AMRO
  • Alex Boers (Corporate Banker Sustainable Energy & Recycling) - ABN AMRO
  • Ralph van Kaam (Corporate Banker & Teamlead Sustainable Energy & Recycling) - ABN AMRO
  • Hylke Hoekstra (Corporate Banker Sustainable Energy & Recycling) - ABN AMRO

  Meer infoMinder info
  Focus area:
  Cities & Communities EN Ports & Industries

  Thema:
  Financiering & Nieuwe Business- modellen | Infrastructuur & Energiesysteem | Technologie & Innovatie
  Locatie:
  Plenaire zaal

  Host:
  ABN AMRO

  Type sessie:
  Breakout round 3
  Donderdag 9 september Financiering & Nieuwe Business- modellen | Infrastructuur & Energiesysteem | Technologie & Innovatie
  Favoriet outFavoriet aan
 • 11:15
  13:30
  De aardgasvrije wijk - lunchen bij de Huiskamer aardgasvrij Pendrecht

  Powered by Bondi

  Benieuwd hoe de transitie naar een aardgasvrije wijk in het echt plaatsvindt? Hoe dit haalbaar en betaalbaar blijft voor alle Rotterdammers? Kom een kijkje nemen in Pendrecht! We verklappen alvast het volgende: het proces begint door in de eerste instantie goed te luisteren naar wat de bewoners van de wijk willen. Vervolgens start de zoektocht naar koppelkansen. Het centrum van deze transitie vormt de huiskamer aardgasvrij in Pendrecht, waar buurtbewoners terecht kunnen voor advies over energiebesparing, informatie over het aardgasvrij maken van hun woning en ook voor koken op inductie. In groep fietsen we vanaf Ahoy in nog geen 10 minuten door het groen naar deze huiskamer, waar een lunch voorzien zal zijn.

   


  Meer infoMinder info
  Focus area:

  Thema:
  Locatie:

  Host:
  Gemeente Rotterdam

  Type sessie:
  Fieldtrip
  Donderdag 9 september
  Favoriet outFavoriet aan
 • 13:30
  14:30
  Innovation is cooperation

  Voor een schonere energietoekomst is denkkracht nodig. Liefst vanuit verschillende achtergronden. Zo zijn start-ups wendbaar, snel en vernieuwend. En heeft een grote corporate juist meer marktkennis, ervaring en een breder netwerk. Samen zijn ze onmisbaar in de energietransitie. Want samen innoveer je slimmer, en sneller. Maar die twee uitersten moeten elkaar wel weten te vinden. Daarvoor is een innovatief ecosysteem nodig. Hoogleraar Vareska van de Vrande (Erasmus Universiteit Rotterdam) weet als geen ander welke randvoorwaarden nodig zijn om innovatief vermogen en ondernemingszin te stimuleren. Moderator Remco de Boer gaat met haar in gesprek. Ook zullen Geert van de Wouw (Managing Director Shell Ventures), Arnold Mulder (Sector Banker Energy bij ABN AMRO), Ferdinand Grapperhaus Jr. (CEO en mede-oprichter van PHYSEE), en Jan Bot (co-founder van zepp.solutions) deelnemen aan de sessie.

   

   

   

   

   


  Meer infoMinder info
  Focus area:

  Thema:
  Locatie:
  Plenaire zaal

  Host:
  Recharge Earth

  Type sessie:
  Plenary
  Donderdag 9 september
  Favoriet outFavoriet aan
 • 14:45
  15:45
  Hoe ontwikkelen we een waterstofeconomie?

  Waterstof is één van de oplossingen om de ambitieuze klimaatdoelen voor 2030 te realiseren. De CO2-uitstoot moet dan immers met minimaal 49% gedaald zijn t.o.v. 1990 en zelfs met 55% volgens de aangescherpte EU-regels. In deze bijeenkomst wordt u allereerst kort meegenomen in de kenmerken van waterstof. Daarna volgt een update van de lopende projecten in de mainport Rotterdam. Vervolgens wordt stilgestaan bij de noodzaak voor realisatie van een waterstofbackbone. Tot slot is er ruimte voor vragen vanuit de deelnemers en een korte discussie. 

  Sprekers:
   


  Meer infoMinder info
  Focus area:
  Ports & Industries

  Thema:
  Technologie & Innovatie
  Locatie:
  Breakout 1

  Host:
  Deltalinqs

  Type sessie:
  Breakout round 4
  Donderdag 9 september Technologie & Innovatie
  Favoriet outFavoriet aan
 • 14:45
  15:45
  Denk Micro, optimaliseer lokaal

  Duurzame decentrale energiebronnen & nieuwe samenwerkingsvormen
  Wat zou er gebeuren als je grootschalige en gedistribueerde opwek direct kunt koppelen aan de publieke infrastructuur en warmtenetten?
  Wat komt er bij kijken in de samenwerking? Wat moet je vooraf, tijdens en na afloop van de samenwerking goed met elkaar regelen?  Welke kansen ontstaan er om de energietransitie te versnellen?
  We vertellen er alles over tijdens deze break-out sessie.

  Sprekers:

  • Tom Hellevoort  (Software Engineer Energy Automation Systems) - Croonwolter&dros
  • Hans Pos   (Senior Consultant) - Croonwolter&dros
  • Steven Twigge  (Business Designer & Innovation Partner) - Switch Energy
  • Rob van Tulder (Professor International Business-Society Management) - Erasmus Universiteit Rotterdam 
  • Lexje Rietveld  (Citymanager warmte Rotterdam) - Eneco
  • Stefan van der Voorn - RWS
  • Roland Kroes - Gespreksleider

  Meer infoMinder info
  Focus area:
  Cities & Communities

  Thema:
  Infrastructuur & Energiesysteem | Financiering & Nieuwe Business- modellen
  Locatie:
  Plenaire zaal

  Host:
  Croonwolterendros

  Type sessie:
  Breakout round 4
  Donderdag 9 september Infrastructuur & Energiesysteem | Financiering & Nieuwe Business- modellen
  Favoriet outFavoriet aan
 • 14:45
  15:45
  Falende ICT projecten als tegenwind voor de energietransitie

  FLORIJN deed onderzoek naar de bijdrage van ICT in het bereiken van doelen voor de NL energietransitie. Hieruit blijkt dat IT als belangrijke driver wordt gezien voor het bereiken van energietransitie. Daarentegen blijkt ook dat veel IT-projecten niet het verwachte eindresultaat opleveren. Hoe komt dat? Waar gaat het mis? En hoe kunnen zulke projecten wel succesvol de eindstreep halen? Wil je een succesvolle energietransitie bereiken via IT? Wij gaan in een paneldiscussie in gesprek met belangrijke spelers in de energiemarkt en proberen onze vinger te leggen op waar het mis gaat en hoe het beter kan.

   

  Sprekers: 

  • Eric van Heck (Professor Information Management and Markets) - Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Bob Mantel (Program Manager CMT) - TenneT TSO
  • Ton Elias (Toezichthouder, commissaris, adviseur, dagvoorzitter, wijnimporteur)
  • Arnold Pouls (Business analist, Delivery Manager en Consultant in IT-vraagstukken) - Twycis
  • Aernoud Florijn (Oprichter/eigenaar) - Florijn AWS


   


  Meer infoMinder info
  Focus area:
  Cities & Communities EN Ports & Industries

  Thema:
  Technologie & Innovatie
  Locatie:
  Breakout 3

  Host:
  Florijn App en Web Solutions

  Type sessie:
  Breakout round 4
  Donderdag 9 september Technologie & Innovatie
  Favoriet outFavoriet aan
 • 14:45
  15:45
  Mobiliteitshubs voor de stad: het ei van Columbus of de doos van Pandora?

  Bij de mobiliteitstransitie in steden voorzien velen een belangrijke rol voor mobiliteitshubs. Dat veronderstelt dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Maar hoe kom je tot een goed werkende hub en wat zijn de uitdagingen onderweg? In deze break-out sessie behandelen Hilmar van den Dool van Shell en Giuliano Mingardo van de Erasmus Universiteit Rotterdam op interactieve wijze welke rol mobiliteitshubs kunnen spelen. Aan de hand van concepten en prikkelende stellingen worden de uitdagingen in de totstandkoming en operatie, de gevolgen voor de diverse sociale groepen in de stad en een aantal belangrijke succesfactoren belicht.

   

  Sprekers: 

   


  Meer infoMinder info
  Focus area:
  Cities & Communities

  Thema:
  Locatie:
  Breakout 2

  Host:
  Shell

  Type sessie:
  Breakout round 4
  Donderdag 9 september
  Favoriet outFavoriet aan
 • 16:00
  16:30
  Wrap up & Hackathon winnaar

  Tijdens het congres organiseert de Hogeschool Rotterdam in samenwerking met TU Delft en de Erasmus Universiteit een hackathon voor studenten. Tijdens de hackathon zullen 60 studenten in multidisciplinaire teams non-stop werken aan een innovatieve oplossing voor een aangereikt praktijkvraagstuk. Deze vraagstukken worden geleverd door diverse partners van Recharge Earth en worden geformuleerd in samenwerking met experts vanuit het onderwijs. Op 9 september zal een vakjury het winnende team met het beste idee bekend maken! 


  Meer infoMinder info
  Focus area:

  Thema:
  Locatie:

  Host:

  Type sessie:
  Plenary
  Donderdag 9 september
  Favoriet outFavoriet aan