Daphne Geelen
Daphne Geelen

Daphne Geelen

Innovatie Manager

Enexis Netbeheer

Voor mij is de energietransitie een fascinerende uitdaging. Complex, met veel perspectieven en disciplines die bij elkaar komen. Bij Enexis Netbeheer werk ik aan vraagstukken en oplossingen om onze organisatie op de korte en lange termijn voor te bereiden op een toekomst vol duurzame energie. Hoe zorgen we ervoor dat we niet verrast worden en oplossingen ontwikkelen die voorzien in de behoeften van de maatschappij? Met ontwerp denken en een analytische blik verbind ik mensen met verschillende achtergronden om tot nieuwe inzichten en oplossingen voor de energietransitie te komen.
LinkedIN Daphne Geelen
Alle sprekers