David Peters
David Peters

David Peters

Lid raad van bestuur

Stedin

David is sinds 1 januari 2018 Chief Transition Officer binnen de raad van bestuur. Sinds mei 2015 was hij directeur Strategie bij Stedin en verantwoordelijk voor strategie en innovatie. Tot mei 2015 werkte hij bij Boston Consulting Group in binnen- en buitenland aan strategie- en organisatievraagstukken, met name in de energiesector. In 2006 was hij lid van de Nationale Denktank. Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven en Toegepaste Ethiek aan de Universiteit van Leuven.

Nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (vanaf 15-11-2018), Voorzitter RvT USEF, Lid algemeen bestuur Elaad, Lid board EDSO

David: "We leven in een boeiende tijd; de energietransitie en klimaatneutraal zijn in 2050 is een flinke opgave voor ons allemaal. Stedin Groep heeft hierin een belangrijke rol. Deze transitie vraagt van ons dat we nieuwsgierig zijn naar nieuwe technieken zoals bijv. blockchain en data-analytics, maar ook in staat zijn continu te leren en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan. Een mooie uitdaging dus waaraan wij mogen bijdragen!"
Alle sprekers