Gerdien de Vries
Gerdien de Vries

Gerdien de Vries

Klimaatpsycholoog

TU Delft

Als klimaatpsycholoog bestudeert De Vries vanuit gedragsoogpunt klimaatgerelateerde vraagstukken, zoals de energietransitie en vermindering van CO2-uitstoot. "We weten dat het klimaat door menselijk gedrag verandert, dus kunnen we klimaatverandering ook positief beïnvloeden, bijvoorbeeld met groen gedrag. Dat is niet alleen gedrag van burgers, maar ook van overheden, politiek, bedrijven, de wetenschap en media. Die factoren beïnvloeden elkaar ook weer. Journalisten kunnen een maatschappelijk debat op gang brengen, de overheid kan met beleid gedrag sturen en burgers hebben weer invloed op de politieke agenda. De interactie vind ik erg interessant, helemaal bij een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Veel duurzame dilemma’s zijn herkenbaar, ik ben zelf ook een typische Nederlander die worstelt met bewuste keuzes.”
Alle sprekers