Josepha van Kollenburg
Josepha van Kollenburg

Josepha van Kollenburg

Directeur

Fieldlab Industrial Electrification

Josepha is sinds augustus 2021 directeur van Fieldlab Industrial Electrification (FLIE). Het doel van FLIE is het versnellen van de ontwikkeling en implementatie van innovatieve technologieën op het gebied van industriële elektrificatie in de waardeketen van het industriecluster Rotterdam-Moerdijk. Dit doen ze door het aanbieden van unieke kennis, ondersteuning en technische faciliteiten om deze technologieën marktrijp te maken. Onder de leiding van Josepha zal FLIE een slag maken naar een demolocatie om de innovatieve technologieën in een industriële omgeving te testen en om het daarna op te schalen en te implementeren on-site. Er zijn inmiddels al diverse projecten gestart waarin de haalbaarheid van verschillende elektrificatietechnologieën wordt getoetst.

Josepha neemt veel ervaring mee vanuit de petrochemische industrie. De afgelopen negen jaar heeft zij zich voor de kunststofindustrie gericht op de route naar verduurzaming. Bij PlasticsEurope zette zij zich de afgelopen drie jaar, naast sensitieve topics zoals microplastics, onder meer ook actief in voor het Operation Clean Sweep® programma. Als kartrekker van dit initiatief heeft zij onder andere met het Havenbedrijf Rotterdam, Ducor Petrochemicals B.V. en DCMR de Task Force 'Clean Sweep Rotterdam’ opgezet, om korrelverlies van plastic in de Rotterdamse haven tegen te gaan. Daarnaast is Josepha actief geweest in allerlei projecten, zoals het Convenant Schone Schelde en als Voorzitter van Rethink plastics, een initiatief van PlasticsEurope Nederland en de NRK. Zij heeft hier een belangrijke sleutelrol vervult in het verbeteren van het imago van de kunststofindustrie, door te werken aan de manier van communiceren en de branche te representeren richting diverse stakeholders.

Josepha kijkt er enorm naar uit om samen met het team van FLIE te laten zien dat we vanuit het hart van de Rotterdamse haven een significante bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen. Het versnellen van elektrificatie-technologieën is namelijk essentieel voor de energietransitie. FLIE is het eerste Fieldlab in de regio dat technologieën op deze schaal samen met de bedrijven test. De focus op elektrificatie maakt ze daarin uniek.
Alle sprekers