Mark Platier
Mark Platier

Mark Platier

Director

Deloitte

Mark werkt sinds 2007 bij Deloitte Real Estate. Samen met zijn collega’s werkt hij aan uiteenlopende energietransitieprojecten in de gebouwde omgeving. Mark is gespecialiseerd in het opzetten van publiek private samenwerkingen. De energietransitie is bij uitstek een transitie die door private en publieke partijen samen moet worden doorlopen. Het doorgronden van ieders rol en belang, het vinden van een gemeenschappelijke basis en op basis hiervan bouwen aan een business case die voor alle stakeholders past. Dat drijft mij en daar wil ik aan bijdragen.
Alle sprekers