Steven Twigge
Steven Twigge

Steven Twigge

Business Designer & Innovation Partner

Switch Energy

Wat begint met een kWh kan uitgroeien tot een GWh. Ik zoek met partners naar de kleinst mogelijke, maar schaalbare, oplossing. Als we die hebben gevonden, dan gaan we aansluiten, koppelen, sturen, bouwen en monitoren. Ik breng iedereen bij elkaar en zorg dat er een plan tot uitvoering komt! Ik ben ervan overtuigd dat de energietransitie geen technische uitdaging meer is, maar wel een complexe opgave. Waar het spel van samenwerken, gunnen en ontdekken doorslaggevend is om het proces te kunnen versnellen!
LinkedIN Steven Twigge
Alle sprekers