Dit was dag 1 Recharge Earth!
Dit was dag 1 Recharge Earth!

Gister opende Rotterdam Ahoy wederom de deuren voor al die verschillende partijen die gezamenlijk de energietransitie verder willen brengen. Het congres werd officieel geopend door wethouder Chantal Zeegers, verantwoordelijk voor klimaat, bouwen en wonen in Rotterdam. 
Naast break out sessies en ronde tafel gesprekken, trapten we ook af met Coalitions of the Willing, een nieuwe samenwerkingsvorm die partijen bij elkaar brengt vanuit een gedeelde ambitie. 

In de plenaire zaal ging moderator Remco de Boer in gesprek met verschillende deskundigen. Over de uitwerking van Europese klimaatdoelen bijvoorbeeld. En over groene ambities enerzijds en de huidige energiecrisis anderzijds. Maxine Tillij, de nieuw aangestelde directeur Strategie Energiesysteem van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zei daarover: "De betaalbaarheid van het energiesysteem vraagt op de korte termijn om moeilijke, pijnlijke beslissingen maar op de lange termijn moet je de juiste beslissingen nemen. Als we dat niet doen, blijven we in crisismodus.”