Het Recharge Earth congres komt steeds dichterbij!
Het Recharge Earth congres komt steeds dichterbij!

Het Recharge Earth congres op 7 en 8 september 2022 komt steeds dichterbij! De voorbereidingen zijn in volle gang, het uitgebreide congresprogramma is bekend gemaakt en de tickets zijn in de verkoop. Tijdens dit tweedaagse congres brengen wij alle belangrijke partijen die betrokken zijn bij de energietransitie bij elkaar. Zo zetten we met elkaar stappen om de energietransitie te versnellen.

 

Met gepaste trots presenteren wij onze keynote speakers.
Wil je meer weten over een spreker? Klik dan op de naam. 

 

Crisis als kans - versnellen was nog nooit zo actueel
Nooit eerder was Europa zich zo bewust van haar grote energie-afhankelijkheid. De Russische inval in Oekraïne legt de kwetsbaarheid van ons energiesysteem pijnlijk bloot. Terwijl Europa naarstig zoekt naar alternatieven op de korte termijn, kan de energietransitie op de langere termijn uitkomst bieden. Dan moet wel goed worden nagedacht over de inrichting ervan. Russisch gas vervangen door de import van groene waterstof uit slechts één land maakt schoner maar niet minder afhankelijk. Efficiënter omgaan met energie en diversificatie van zowel energiebronnen als handelspartners verkleinen de afhankelijkheid wel. Nooit eerder was de bereidwilligheid voor hervorming zo groot. De uitdaging is die welwillendheid daadwerkelijk omzetten naar een schoner én onafhankelijker energiesysteem.

 

Europe boosting the transition

Europa manifesteert zich steeds meer als wereldleider op het gebied van klimaat. Met ambitieuze doelstellingen (55 procent uitstootreductie in 2030) en streng beleid (de Green Deal en Fit for 55) zet de Europese Unie in op versnelling. Europees beleid heeft grote invloed op de energietransitie van individuele landen, waaronder Nederland. Hoe richten Europese landen de eigen versnelde verduurzaming in? Wat zijn de belangrijkste consequenties van Fit for 55? En hoe belangrijk is 'geld uit Brussel’ voor de verwezenlijking van concrete projecten? Moderator Remco de Boer gaat in gesprek met beleidsmakers, financiers en bedrijfsleven.

 

Urgente keuzes voor een toekomstbestendig energiesysteem

Een nieuw energiesysteem vraagt om een ander soort infrastructuur. Nederland stevent af op een fundamentele ombouw van het systeem met beduidend meer wind op zee capaciteit, grootschalige elektrificatie, significante verzwaringen van het elektriciteitsnet, een warmtetransitie en de ambitie voor nieuwe waterstofinfrastructuur. Daarmee komt ook een einde aan de vrijblijvendheid. De tijd van kleine aanpassingen en conceptueel beleid is voorbij. Dit is het moment om echte keuzes te maken, met nieuwe wet- en regelgeving, andere manieren van samenwerken en verregaande systeemintegratie. Op dag 2 brengt Recharge Earth netbeheerders, bedrijven en andere betrokkenen samen om een nieuwe energiesysteem vorm te geven.

 

Een sociale transitie

De transitie van fossiel naar duurzaam gaat niet alleen over technische innovatie. Het sociale aspect is minstens zo belangrijk. Om de transitie te laten slagen moet iedereen meedoen. Maar wil iedereen dat wel? Alleen wanneer nieuw beleid ervoor zorgt dat iedereen profiteert, zal de samenleving bereid zijn zelf ook een stap te zetten. Betaalbaarheid en leefbaarheid zijn daarbij essentieel. Schone energie die voor velen niet betaalbaar is, is niet de oplossing. En als niemand accepteert dat de transitie invloed heeft op de leefomgeving, is een schoner systeem niet haalbaar. Wanneer draagvlak ontbreekt, stokt de energietransitie in de uitvoering. Dat mag niet. En dat hoeft niet, want er zijn voorbeelden van verduurzamingsprojecten waarbij de samenleving actief betrokken is. Versnellen, en toch iedereen aan boord houden - daarmee sluit Recharge Earth het congres af.

 

Dagvoorzitter: Remco de Boer

De plenaire onderdelen worden geleid door Remco de Boer, die met zijn deskundigheid en enthousiasme altijd tot de kern weet te komen.
​​​​​​​Ir. Remco de Boer onderzoekt, schrijft en spreekt over de energietransitie. Hij is maker van de podcast Studio Energie0 (0.0%), een wekelijks interviewprogramma met de hoofdrolspelers in de energietransitie.