IPCC rapport onderstreept noodzaak snelle energietransitie
IPCC rapport onderstreept noodzaak snelle energietransitie

Afgelopen augustus berichtten wetenschappers van het klimaatpanel van de Verenigde Naties al dat volgens nieuwe berekeningen de opwarming van de aarde niet beperkt blijft tot 1,5 °C, tenzij een onmiddellijke grootschalige reductie van broeikasgassen plaatsvindt.

Onlangs publiceerde het IPCC een tweede rapport over de gevolgen voor mens en natuur, over kwetsbare landen en ecosystemen, en over de mogelijkheden tot aanpassing. Daarin stelt het wetenschapspanel vast dat klimaatverandering ernstigere gevolgen heeft voor mens en natuur dan eerder werd aangenomen. Sommige van deze gevolgen zijn nu al voelbaar en bovendien onomkeerbaar. Tevens concludeert het IPCC dat de wereld onvoldoende in staat is zich aan te passen aan een veranderd klimaat. In april publiceert het klimaatpanel een derde rapport. Dit gaat over mogelijkheden om uitstootreductie versneld tegen te gaan.