New Partnership: Shell Nederland B.V.
New Partnership: Shell Nederland B.V.

Met trots maken wij Shell Nederland B.V. bekend als onze nieuwe medium partner!

"Shell wil alternatieve, schonere energieoplossingen leveren en toegankelijk maken voor iedereen. Daarom investeerden en investeren we wereldwijd miljarden dollars in koolstofarme technologieën, van biobrandstoffen, waterstof en windenergie tot het opladen van elektrische voertuigen en slimme oplossingen voor de opslag van energie. We steunen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs plus het Nederlands Klimaatakkoord en streven ernaar om in lijn met de samenleving uiterlijk in 2050 een CO2-neutraal energiebedrijf te zijn. We hebben vandaag nog niet alle oplossingen en technologie beschikbaar en zullen onze bedrijfsvoering moeten aanpassen, maar we werken hard aan het verminderen van onze eigen emissies en die van onze klanten. Als één van ’s werelds grootste energiebedrijven kunnen we een cruciale rol spelen in de energietransitie. We kijken ernaar uit om tijdens Recharge Earth met partners, klanten en stakeholders te verkennen hoe we samen de energietransitie in Nederland kunnen helpen versnellen.” 

 

- Shell Nederland B.V.