Nieuw initiatief: Coalitions of the Willing
Nieuw initiatief: Coalitions of the Willing

Een nieuw initiatief tijdens Recharge Earth is Coalitions of the Willing, een samenwerkingsvorm die partijen bij elkaar brengt vanuit een gedeelde ambitie. Binnen het principe gaan verduurzaming en organisatiebelang nadrukkelijk hand in hand. Uitgangspunt is de formulering van een gemeenschappelijke droom, die fungeert als baken voor een langdurige samenwerking. Om de droom te realiseren worden coalities gevormd door bedrijven, overheden en kennisinstellingen, waarbij elke deelnemer iets toevoegt, het geheel verder brengt en er zelf baat bij heeft. 

Tijdens Recharge Earth worden samenwerkingen gestart rondom vijf ambities:

- Schoon zeetransport van en naar Rotterdam

- Duurzame warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving

- Aantrekkelijke en hoogwaardige opleidingen voor de energietransitie

- CO2-neutrale bestaande woningbouw

- Waterstof als belangrijkste energiedrager in het nieuwe energiesysteem

 

Ook bijdragen aan een Coalition?
Download de congres app en reageer bij de oproepen!