Plenair programma bekend: Wisselwerking beleid en gedrag
Plenair programma bekend: Wisselwerking beleid en gedrag

Een duurzame energietoekomst is alleen haalbaar wanneer de energietransitie breed gedragen wordt. Echte vooruitgang vindt bovendien plaats op wereldschaal of in ieder geval op Europees niveau. Het klimaatbeleid van de Europese Unie bepaalt daarom in brede zin de klimaatdoelen van Nederland. Tijdens deze sessie praten beleidsmakers over klimaatbeleid en de vertaling ervan naar concrete projecten. Om die projecten te laten slagen, is draagvlak nodig. Klimaatpsycholoog Gerdien de Vries (TU Delft) gaat in op de wisselwerking tussen beleid en gedrag van burgers, journalisten, bedrijven en politici. Daarnaast zal Arno Bonte, wethouder duurzaamheid en energietransitie Rotterdam, het thema verder toelichten met een praktijkvoorbeeld: hoe heeft Rotterdam het beleid vertaald naar concrete projecten en belanghebbenden meegenomen in dit proces?