Eneco - Verduurzaming van de Nederlandse industrie
Eneco - Verduurzaming van de Nederlandse industrie

De komende 30 jaar moet het gebeuren; de transitie naar een duurzame energievoorziening. De industriële sector is belangrijk voor de Nederlandse economie en essentieel voor de energietransitie. Het aanstaande klimaatakkoord bevat concrete afspraken om 49% CO2-uitstoot te reduceren in 2030. De industrie staat voor de uitdaging om hier een bijdrage aan te leveren. Daarnaast wil het kabinet de gaskraan in Groningen helemaal dichtdraaien. Maar wat zijn de alternatieven en wat zijn de voor- en nadelen? 

 

In bijgaande artikelen gaat onze Platform Partner Eneco in op twee onderwerpen.

 

Samen met industrie en overheid kijkt Eneco naar elektrificatie van industriële warmte met energie uit offshore wind. Maar het elektrische systeem kent z'n beperkingen en voor zaken als hoge temperatuur, zwaar transport en feedstock moeten alternatieve energiebronnen ingezet worden. Daarom moeten we verder kijken. Wat kun je straks met waterstof? Hoe toekomstbestendig is groen gas? Eneco, Groen Gas Nederland en adviesgroep De Gemeynt delen hun visie. 

Lees het volledige artikel. ​

 

Samen met de industrie en gesteund door de overheid wil Eneco via elektrificatie stappen maken naar een duurzamer Nederland. Onder de naam Wind2Heat heeft Eneco een concept ontwikkeld waarbij we potentiële partners zoeken om samen business cases te creëren die een juiste subsidievorm verder kunnen onderbouwen. 

Lees het volledige artikel.

 

Bron: https://www.eneco.nl/zzp-mkb/campagnes/verduurzaming-van-de-nederlandse-industrie/