Regionale Energie Strategie
Regionale Energie Strategie

Gezamenlijk werken tientallen partijen aan een Regionale Energiestrategie, kortweg RES. Samen onderzoeken we hoe we komen tot regionale keuzen voor de duurzame opwekking van elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde opslag en infrastructuur. In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een RES opstelt. Op deze site staat de voorlopige concept RES van regio Rotterdam Den Haag. Lees verder