Wisselwerking beleid en gedrag

Wisselwerking beleid en gedrag

Een duurzame energietoekomst is alleen haalbaar wanneer de energietransitie breed gedragen wordt. Echte vooruitgang vindt bovendien plaats op wereldschaal of in ieder geval op Europees niveau. Het klimaatbeleid van de Europese Unie bepaalt daarom in brede zin de klimaatdoelen van Nederland. Tijdens deze sessie gingen beleidsmakers in gesprek over klimaatbeleid en de vertaling ervan naar concrete projecten. Om die projecten te laten slagen, is draagvlak nodig.

Klimaatpsycholoog Gerdien de Vries (TU Delft) ging in op de wisselwerking tussen beleid en gedrag van burgers, journalisten, bedrijven en politici. Zij ging in gesprek met Olof van der Gaag, directeur NVDE, en Arno Bonte, wethouder duurzaamheid en energietransitie Rotterdam, lichtte een praktijkvoorbeeld toe: hoe heeft Rotterdam het beleid vertaald naar concrete projecten en belanghebbenden meegenomen in dit proces?

"Bedrijven moeten een heel duidelijk plan maken welke stappen ze gaan zetten om de emissiedoelen te halen. Tegelijkertijd moet de overheid een aantal grote beslissingen nemen in de komende 24 maanden. De tijd dringt. Beslissingen gaan bijvoorbeeld over infrastructuur en wind op zee. Het duurt zeker 8 jaar om dat soort grote projecten te realiseren.”
-As Tempelman, CEO Eneco

Sprekers:

TU Delft
  • Gerdien de Vries

  • Klimaatpsycholoog
  • TU Delft
Gemeente Rotterdam
  • Arno Bonte

  • Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie
  • Gemeente Rotterdam
NVDE
  • Olof van der Gaag

  • Directeur
  • NVDE