Project Elektrodeboiler warmtekrachtcentrale Ypenburg

Met de Elektrodeboiler in de Warmtekrachtcentrale Ypenburg wil Eneco de warmteproductie voor het stadswarmtenetwerk Ypenburg gedeeltelijk elektrificeren als alternatief voor gasgestookte warmte. Hiermee vermindert Eneco de CO2 uitstoot. Daarnaast biedt de elektrodeboiler (e-boiler) warmtekrachtcentrale (wkc) Ypenburg een nieuwe oplossing om de vraag en het aanbod op het elektriciteitsnet op elkaar af te stemmen. Deze afstemming wordt steeds belangrijker, omdat de hoeveelheid energie opgewekt met zon en wind hard groeit.

 

De introductie van de elektrodeboiler in de warmtekrachtcentrale Ypenburg op deze schaal is nieuw voor Nederland en is voor Eneco een pilotproject om de toepassing te onderzoeken. Naar verwachting wordt de e-boiler in het vierde kwartaal van 2020 in gebruik genomen.

 

Pilot warmtekrachtcentrale Ypenburg

Elektrodeboilers zijn belangrijk voor de overstap naar een volledig duurzame energievoorziening. De elektrodeboiler wkc Ypenburg is een pilotproject en de ervaring die we hiermee opdoen is belangrijk voor de toekomstige rol van deze technologie, voor de productie van stadswarmte en voor de elektrificatie van de warmte- en stoomopwekking voor de industrie. De ontwikkeling van deze vormen van conversie- en opslagcapaciteit is een cruciale stap in de energietransitie en draagt bij aan de terugdringing van gasverbruik en de CO2-uitstoot die daarmee verband houdt.

 

Ontdek in deze video wat een elektrodeboiler is en wat de voordelen zijn. 

 

Elektrodeboiler

Vermogen: 12 MW

Rendement: 99,9%

Verwachte productie: ca. 21.000 GJ/jaar

Technische levensduur: 15-20 jaar

 

Gasbesparing

Ca. 705.000 Nm3/jaar t.o.v. gasketels

 

CO2-reductie

Ca. 1.260 ton/jaar

 

Bron: https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/duurzame-bronnen/Elektrodeboiler-WKC-Ypenburg/