Project H-vision: Snel, grote hoeveelheden co-2 reduceren met waterstof

Met de waterstof van H-vision kan de industrie een snelle en aanzienlijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Voor 2030  moet de uitstoot van broeikassen 49% lager liggen ten opzichte van de uitstoot in 1990. Ambitieus, maar ook noodzakelijk om de gevolgen van de opwarming van de aarde tegen te gaan. De CO2-arme waterstof van H-vision biedt hiervoor een unieke oplossing. Niet alleen kan de waterstof worden gebruikt als brandstof in de industrie, de energiedrager wordt gemaakt uit voornamelijk raffinaderij restgassen, aangevuld met aardgas. De waterstof van H-vision komt daarom tijdig beschikbaar in de volumes die de industrie nodig heeft. Een breed samenwerkingsverband van partijen gaat dit mogelijk maken

 

Lees hier meer