Project Innovatiecontract Wind op Zee

De Nederlandse offshore windindustrie behoort tot de top en is een sterk exportproduct. In 2010 bedroeg het marktaandeel van de Nederlandse offshore windindustrie in de realisatie van 1000 MW meer dan 25% met een omzet van € 1 miljard. Wat echter ontbreekt, is een offshore testveld waar veel van de geplande innovaties kunnen worden getest. Innovatie en lagere kosten zijn een must voor de Nederlandse offshore windenergie-industrie om haar leidende positie te behouden. 

 

Windenergie op Zee is dus een essentieel onderdeel van de succesvolle energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee jaagt aan en faciliteert in samenwerking met RVO offshore wind innovatie door middel van onderzoek, ontwikkeling, demonstratie. Dit met als doel offshore windenergie een grote bijdrage te kunnen laten leveren aan de energietransitie.

 

Lees meer over TKI Wind op Zee.

 

Bronnen: https://iro.nl/themes/innovation/https://www.topsectorenergie.nl/tki-wind-op-zee