Project RUGGEDISED

RUGGEDISED is een van de Smart City projecten, gefinancierd door de Europese Commissie. In RUGGEDISED komen zes Europese steden bij elkaar: Rotterdam, Umeå, Glasgow, Brno, Parma en Gdansk. In deze steden werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen om innovatieve technieken te implementeren op het gebied van energie, transport en digitalisering. Rotterdam heeft ervoor gekozen om van Hart van Zuid een 'living lab’ te maken, waar momenteel 13 slimme oplossingen worden gerealiseerd met als doel maximale energie-efficiëntie en CO2-reductie te bereiken. Lees meer op: RUGGEDISED - Smart city lighthouse project.

Op 6 september, de dag voorafgaand aan Recharge Earth, vindt de afsluiting van het RUGGEDISED project plaats. Tijdens dit event is ruimte voor discussie over geleerde lessen, worden verhalen over de impact gedeeld en wordt gebrainstormd over opschaling van oplossingen in de toekomst. Iedereen die werkt aan een duurzame transitie van steden is welkom! Inschrijven kan via deze link.  

Op Recharge Earth zullen in drie breakout sessies de geleerde lessen op het vlak van samenwerking, sociale inclusiviteit en digitalisering worden gedeeld met een groot publiek. Meld je hier aan voor de RUGGEDISED sessies.