Project RUGGEDISED

In het project RUGGEDISED werken zes Europese steden samen: Rotterdam, Umeå, Glasgow, Brno, Parma en Gdansk. Het doel van dit project is om de stad klaar te maken voor een duurzame toekomst. Elke stad werkt samen met bedrijven en kennisinstellingen aan nieuwe technieken op een aangewezen plek in hun eigen stad.

Het is belangrijk dat steden zich voorbereiden op veranderingen op het gebied van klimaat, energie, veiligheid, economie, mobiliteit en gezondheid. RUGGEDISED test en implementeert slimme oplossingen op het gebied van energie, transport en digitale technologie. Rotterdam heeft ervoor gekozen om van Zuid een 'living lab’ te maken, waar momenteel 13 slimme oplossingen worden geïmplementeerd met als doel maximale energie-efficiëntie en CO2-reductie te bereiken.