Project Walstroom Rozenburg

Op landtong Rozenburg liggen de vaste aanlegplaatsen voor de schepen van Heerema Marine Contractors. Heerema wil haar grote offshore kraanschepen voorzien van duurzame energie als ze zijn aangemeerd in het kanaal. Daarom realiseren Heerema, Havenbedrijf Rotterdam en Eneco een walstroomaansluiting voor het Calandkanaal.

Deze aansluiting voorziet de grote offshore kraanschepen van duurzame energie als ze zijn aangemeerd in het kanaal. De energie zal afkomstig zijn van de windmolens op de landtong. Omdat de dieselgeneratoren van de schepen kunnen worden uitgezet zodra een schip op walstroom aangesloten is, zullen vrijwel alle emissies en fijnstoffen verdwijnen. Dit komt ten goede van de luchtkwaliteit en de CO2-reductie. Ook zal de geluidsoverlast gereduceerd worden, doordat de motoren uitgeschakeld worden.

 

Landschappelijke inpassing

Onder leiding van landschapsarchitect Marius Ballieux is er met de gebiedscommissie en betrokkenen uit Rozenburg een participatieproces geweest voor de inpassing van de walstroominstallatie, op een manier die past bij het groene karakter van de Landtong. Tijdens de drie bijeenkomsten heeft architect Ballieux zorggedragen voor de procesbegeleiding en de inhoudelijke uitwerking. In een zeer korte tijd is het mogelijk gebleken om de wensen en eisen van omwonenden door te vertalen naar een landschappelijke inpassing van de walstroominstallatie. 

Door het participatieproces: 

  • Wordt de walstroominstallatie conform de voorkeur van de omwonenden 90° gedraaid en zo dicht mogelijk langs de Noordzeeweg gebouwd.
  • Wordt het E-House voorzien van natuurlijke groene kleuren. Dit is onder voorbehoud van goedkeuring van het Q-team.
  • Worden de bouwactiviteiten op het terrein beperkt tot wat echt nodig is voor realisatie, beheer en onderhoud en toekomstige voorzieningen. 
  • Is de positionering op het perceel zo gekozen dat de bomenkap kan worden vermeden.
  • Worden aardwallen en beplanting toegepast om de installatie zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken.

 

Technische specificaties

Vermogen: 20MW

Frequentie: 50 en 60Hz

 

Besparing uitstoot

CO2-reductie: ca. 15.000 ton/jaar

NOx-reductie: 150 ton/jaar

Fijnstof reductie: ca. 20 ton/jaar

 

Bron: https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/duurzame-bronnen/walstroom-rozenburg/