Project Warmtepomp Rioolwaterzuivering Utrecht

Om de warmte uit het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuivering (rwzi) in Utrecht nuttig te gebruiken, ontwikkelen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Eneco een warmtepomp op het terrein. De warmtepomp met een vermogen van 25 MW wordt de grootste van Nederland. Bij ingebruikname in 2022 voorziet de warmtepomp in 15% van de totale warmtevraag van het stadswarmtenet.

 

In de Utrechtse wijk Overvecht ligt de rioolwaterzuivering Utrecht. In mei 2019 is de oude zuivering buiten gebruik gesteld en de nieuwe waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. Dagelijks wordt er zo’n 65 miljoen liter afvalwater gezuiverd. Het afvalwater dat de zuivering binnenkomt is relatief warm, omdat het deels bestaat uit douchewater, warm kraanwater en water uit vaatwassers en wasmachines. Het gezuiverde afvalwater heeft daardoor zelfs in een koude winter nog een temperatuur van 12 graden en 24 graden in de zomer. Restwarmte uit water wordt aquathermie genoemd.

 

Met de komst van de warmtepomp vloeit de warmte niet meer weg, maar wordt de temperatuur van het water na zuivering verhoogd en geleverd aan het warmtenet. Om de warmtepomp aan te sluiten op het bestaande warmtenet, wordt een nieuwe warmteleiding van 600 meter lang aangelegd. Het afgekoelde restwater wordt afgevoerd naar de Vecht. 

 

De warmtepomp is gepland naast het pompgemaal op het terrein van de rioolwaterzuivering. De installatie bestaat uit een warmtepompgebouw en een buffervat voor de opslag van warm water.

 


Opbrengst

Thermisch vermogen: 25 MW

Gemiddelde productie: 400.000 GJ/jaar

Stadswarmte: 10% klimaatneutraal

 

CO2-besparing

10.000 - 20.000 ton/jaar

 

Huishoudens

20.000

(equivalent)

 

Bron: https://www.eneco.nl/over-ons/wat-we-doen/duurzame-bronnen/Warmtepomp-RWZI-Utrecht/