Duurzaamheid

Voor Recharge Earth is duurzaamheid natuurlijk een zeer belangrijk aspect. Recharge Earth wordt georganiseerd in én door Rotterdam Ahoy. Als organisatie hebben wij dan ook een sterke toewijding aan een duurzame toekomst en hebben daarom een ambitieus duurzaamheidsbeleid geïmplementeerd dat onze hele organisatie en gebouw omvat.

Duurzaamheidsdrijfveren

Onze belangrijkste ambitie is het drastisch verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Dit realiseren we door concrete maatregelen te nemen, zoals het uitfaseren van fossiele brandstoffen en het invoeren van initiatieven om CO2-uitstoot te verminderen en te compenseren via groene projecten. Bovendien investeren we fors in duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en warmte/koude-opslag, om evenementen op een milieuvriendelijke manier te ondersteunen en daarmee onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Daarnaast maken we gebruik van innovatieve technologie, zoals een waterbuffer, om regenwater op te vangen en te zuiveren voor hergebruik, wat bijdraagt aan het verminderen van het tekort aan schoon water.

Onze inzet voor duurzaamheid beperkt zich niet tot emissiereductie. We streven actief naar afvalvermindering en hoogwaardig hergebruik, en benaderen afval met een circulaire benadering. We experimenteren zelfs met nieuwe methoden voor afvalinzameling, zoals het hergebruiken van plastic bekers tijdens evenementen. Duurzaamheid is ook een integraal onderdeel van ons voedsel- en drankbeleid, met een sterke focus op het gebruik van lokale en seizoensgebonden producten om voedselverspilling te minimaliseren en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Proactieve doelstellingen

Daarnaast moedigen we actief onze bezoekers aan om duurzame vervoermiddelen te gebruiken, zoals openbaar vervoer en fietsen. We werken nauw samen met vervoersbedrijven om duurzame transportopties te bevorderen en informeren proactief over milieuvriendelijk vervoer. Samenwerking is de sleutel tot ons succes in duurzaamheidsinspanningen. We selecteren partners die dezelfde duurzaamheidsprincipes omarmen en versterken onze inspanningen door samen te werken aan maatschappelijke projecten en initiatieven. Onze inzet gaat verder dan alleen het faciliteren van evenementen; we organiseren ook zelf duurzame evenementen en dragen bij aan het creëren van een gezondere, groenere stad.

Rotterdam Ahoy en Recharge Earth zetten zich gezamenlijk in voor een duurzame toekomst en blijven voortdurend werken aan verbeteringen op het gebied van materialen, mensen en energie om onze duurzaamheidsdoelen te behalen. Voor meer informatie over onze duurzaamheidsinspanningen verwijzen wij u graag naar onze website.

MEER INFORMATIE