Astrid Madsen

Astrid Madsen

Astrid Madsen

Bestuur Energie van Rotterdam

Zelfstandig adviseur energietransitie

Astrid Madsen: Is een onafhankelijke expert die werkzaam is op het gebied van energietransitie- en klimaat. Zij richt zich op samen de transitie naar een duurzaam en rechtvaardig energiesysteem vormgeven. Voorheen werkte Astrid Madsen voor de gemeente Rotterdam, op een breed scala aan onderwerpen van riolering tot sport en energietransitie. In 2004 en 2009 werkte ze in het buitenland voor Artsen zonder Grenzen en in 2021 was ze bestuurslid van de Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen. Naast haar werk als zelfstandig adviseur is ze bestuurslid van Energie van Rotterdam. 

Astrid Madsen is afgestudeerd aan de Universiteit Twente - Civiele Techniek & Management
Alle sprekers