Beau Warbroek

Beau Warbroek

Beau Warbroek

universitair docent Transities in Civiele Techniek en Management

Universiteit Twente

Dr. Beau Warbroek is universitair docent Transities in Civiele Techniek en Management aan de Universiteit Twente bij de leerstoel Integrated Project Delivery. Tijdens zijn promotieonderzoek (2014-2019) heeft Beau zich verdiept in energiecoöperaties waarbij hij oog had voor de factoren die energiecoöperaties succesvol maken. Daarnaast bepaalde hij welke beleidsinnovaties en institutionele veranderingen bijdragen om een gelijk speelveld in de energietransitie te creëren voor energiecoöperaties. Na zijn promotieonderzoek en naast zijn positie bij de Universiteit Twente, is Beau nauw betrokken gebleven bij de ontwikkelingen rondom energiecoöperaties door verschillende adviesrapporten te schrijven en presentaties te geven voor maatschappelijke partners en overheden. Sinds 2020 onderzoekt Beau hoe overheden en organisaties transities (in het bijzonder klimaatadaptatie en energietransitie) in samenhang en op sectoroverstijgende kunnen aanpakken. Hij richt zich vooral op de rol van instituties; de spelregels die zowel intern bij organisaties, als extern in samenwerkingsprocessen, projecten en beleid beïnvloeden
Alle sprekers